เปิดรับสมัครงาน-ช่างเชื่อม 1 อัตรา


เปิดรับสมัครงาน-ช่างเชื่อม  1 อัตรา

ช่างเชื่อม  1 อัตรา

เพศ : ชาย 

อายุ : 20 - 35 ปี

การศึกษา  :  ปวช.-ปวส. หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์ : 1 ปีขึ้นไป

◼มีประสบการณ์ช่างเชื่อม

◼งานช่างอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

◼มีใบขับขี่สามารถขับรถได้OPK Marketing Services (Thailand) Co., Ltd
Address: 580 Cerathai building, Room 3998, 4th Floor,Pradit Manutham Road, Plubpla, Wangthonglang, Bangkok Postal Code: 10310 State: Bangkok Country: Thailand
Phone: (662) 530-4805-6
Fax: (662) 530-4807
E-mail: customer.service@opkthailand.com

OPK 株式会社をくだ屋技研
www.opk.co.jp